Chapters privatlivspolitik

Medlemsvilkår

Se vores medlemsvilkår her

Sidst opdateret 28. april 2022

Disse generelle vilkår gælder for aftale om levering og drift af Chapters medlemstjeneste med personligt tilpassede funktioner, der udbydes af Chapter A/S med selskabsregistreringsnummer 41400137 (herefter ”Chapter”).

1.  Aftalens indgåelse

Du skal være fyldt 18 år for at købe et medlemskab på Chapter. Når du køber et medlemskab på Chapter (også kaldet ”tjenesten”), indgår du aftale med Chapter.

Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på e-mail.

Som medlem på Chapter får du adgang til at anvende det indhold, som er stillet til rådighed for tjenesten. Det indhold, der er adgang til via medlemskab på Chapter, fremgår af Chapter-appen og på Chapter.dk. Indholdet i tjenesten opdateres løbende, og vi forbeholder os retten til at tilføje, ændre og fjerne indhold uden varsel.

Chapter gør det muligt for dig (“du”, “dig” eller “Medlemmet”) at få adgang til digitalt indhold (“Indholdet”) streamet via internettet. Hvis du opretter en konto, bestiller en gratis periode og/eller medlemskab hos Chapter, køber et gavekort, downloader, opnår adgang til og/eller bruger Chapter-appen eller Chapters hjemmeside, bruger en tillægstjeneste eller -produkt stillet til rådighed af Chapter eller på anden måde opnår adgang til eller bruger Indholdet eller nogen af Chapters funktioner stillet til rådighed af Chapter, indgår du en bindende aftale med Chapter og accepterer at overholde disse Vilkår. Du accepterer hermed også, at Chapter må behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med Chapters persondatapolitik, samt kontakte dig – f.eks. via e-mail – i forbindelse med et køb med henblik på, at opfordre dig til, at give feedback af vores produkter.

Disse Vilkår beskriver de betingelser, som til enhver tid er gældende ved din brug af Chapter uanset eventuelt tidligere aftalte vilkår og betingelser. Din accept af Vilkårene er en betingelse for, at du kan opnå adgang til og bruge Chapter. Ved at acceptere Vilkårene erklærer du dig indforstået med, at Chapter til enhver tid og uden forudgående varsel er berettiget til at ophæve denne aftale eller afbryde din adgang til Chapter, hvis du misligholder Vilkårenes indeholdte bestemmelser. Hvis du ikke accepterer Vilkårene (som defineret i nedenstående), er du ikke berettiget til at bruge Chapter eller til at opnå adgang til eller forbruge Indhold stillet til rådighed af Chapter.

Supplerende vilkår og betingelser kan gælde for dele af Chapter, f.eks. regler om en bestemt konkurrence eller kampagne, yderligere vilkår og betingelser for tillægsydelser eller andre aktiviteter eller vilkår, der kan være gældende for bestemte former for indhold, vedrørende særskilte medlemskaber, produkter eller software, som er tilgængelige via Chapter. Hvis supplerende vilkår og betingelser er nødvendige, vil du blive oplyst herom i forbindelse med de pågældende aktiviteter eller produkter. Eventuelle supplerende vilkår og betingelser, som Chapter måtte fastsætte, gælder i tillæg til nærværende Vilkår, og vil i tilfælde af uoverensstemmelse have forrang for Vilkårene.

Disse Vilkår, Chapters persondatapolitik og eventuelle yderligere vilkår og/eller tillægsvilkår og -betingelser fra Chapter benævnes heri samlet “Vilkårene”.

2.  Sådan fungerer dit medlemskab

Såfremt ikke andet er angivet i forbindelse med oprettelsen af dit medlemskab, så er medlemskabet på Chapter fortløbende og fornyes automatisk. I forbindelse med oprettelsen af medlemskabet accepterer du således, at Chapter automatisk kan trække penge på dit Dankort, betalingskort eller andet betalingsmiddel tilkoblet dit medlemskab, hver gang medlemskabet fornyes. Dette gælder også ved gratis periode, hvor dit medlemskab automatisk vil blive fornyet med et betalt medlemskab efter den gratis periode. 

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit medlemskab til udløb af den periode, som du har betalt for. Du kan også vælge at opsige dit medlemskab inden udløb af en gratis periode.

2.1. Chapter Light

Med et Chapter Light-abonnement har du et begrænset antal timer med adgang til Indholdet. Du har mulighed for én afspilning ad gangen. Antal timer fremgår af din ordrebekræftelse. Timerne kan bruges i indeværende periode, og fornyes automatisk hver 30. dag. Hvis du opbruger alle timerne i en given periode, lukkes adgangen til Indholdet indtil næste fornyelse.

2.2. Chapter Standard

Med et Chapter Standard-abonnement har du et begrænset antal timer med adgang til Indholdet. Du har mulighed for én afspilning ad gangen. Antal timer fremgår af din ordrebekræftelse. Timerne kan bruges i indeværende periode, og fornyes automatisk hver 30. dag. Hvis du opbruger alle timerne i en given periode, lukkes adgangen til Indholdet indtil næste fornyelse.

2.3. Chapter Premium

Med et Chapter Premium-abonnement har du adgang til Indholdet uden timebegrænsning og kan have 2 samtidige afspilninger.

2.4. Chapter Family

Med et Chapter Family-abonnement har du adgang til Indholdet uden timebegrænsning og kan have 4 samtidige afspilninger.

3.  Forudsætninger for tilgang til Chapter

For at tilgå og anvende Indhold på Chapter skal du være aktivt medlem og downloade Chapter-appen eller tilgå onlinetjenesten via Chapter.dk. Den opkrævede pris for medlemskabet inkluderer ikke eksterne omkostninger som f.eks. dataforbrug.

Brug af Chapter forudsætter, at brugeren er i besiddelse af udstyr med internetadgang og muligvis særlig software, hvilket kan medføre særlige udgifter for brugeren. Brugen kan kræve, at du fra tid til anden foretager opdateringer eller opgraderinger af software og hardware. Du anerkender og er indforstået med, at sådanne systemkrav, der fra tid til anden kan ændres, er dit eget ansvar. Det er dit eget ansvar at tilkøbe internet eller datamedlemskab for at muliggøre streaming af digitalt indhold.

For at kunne benytte Chapter skal du bruge en digital enhed, der er forbundet med internettet og som opfylder Chapters tekniske krav, samt oplyse os om og tilknytte dit foretrukne betalingsmiddel, som til enhver tid skal være godkendt af Chapter.

Chapter forbeholder sig retten til løbende at vurdere, hvilke enheder brugeren kan benytte. Brugeren har alene ret til at registrere og anvende Chapter på op til fem enheder.

Chapter forbeholder sig retten til at ændre de tekniske krav til brugen af Chapter og til at ændre, tilføje eller fjerne samarbejdspartnere og betalingsmidler til enhver tid. Chapter skal bestræbe sig på at underrette dig via e-mail eller push-besked om eventuelle ændringer, der begrænser din tekniske evne til at benytte Chapter. Sådan underretning skal gives senest 30 dage før ændringen træder i kraft. Chapter forbeholder sig til enhver tid ret til at tilføje eller fjerne en samarbejdspartner eller betalingsløsning uden først at underrette dig derom.

4.  Brug af Chapter

Brug af Chapter må kun ske til privat brug. Brug af tjenesten i kommercielle og offentlige sammenhænge er ikke tilladt.

Du kan anvende 5 enheder pr. medlemskab med én bruger. Du er velkommen til at dele dit multi-user-medlemskab på Chapter med andre medlemmer af den samme husstand, og du kan oprette op til fire individuelle brugere i husstanden, afhængig af dit medlemskab.

Chapter kan således anvendes samtidig på flere forskellige enheder i form af tablets og smartphones tilhørende husstanden. Hver gang du anvender dit medlemskab på Chapter på en ny enhed registreres denne enhed på dit medlemskab. Der kan maksimalt anvendes fem forskellige enheder. Hvis du har spørgsmål til dette eller problemer med at tage ny enhed i brug, så kontakt Kundeservice. Du kan finde information om Kundeservice under “Kontakt” på Chapter.dk

Chapter indeholder funktioner, som gør det muligt at foretage en midlertidig lagring af indhold på de forskellige enheder, som dette indhold kan tilgås, når du er offline. Du har adgang til dette indhold, så længe du har et gyldigt medlemskab. Det er ikke tilladt at tilegne sig dette indhold via andre mekanismer end dem, som er tilgængelige via tjenesten. Indholdet må således ikke kopieres og/eller gøres tilgængeligt uden for tjenesten.

Chapter benytter sig af metadata, som er koblet på de forskellige titler i Chapters katalog. Disse metadata kan hjælpe dig til at få et bedre overblik over indholdet i Chapter og kan eksempelvis indeholde information om aldersgrænser, litterære genrer, beskrivelse af indhold og lignende. Disse metadata tilvejebringes af de forlag, som står bag udgivelsen, eller af andre af Chapters samarbejdspartnere. Chapter påtager sig ikke noget ansvar for disse metadata og kan ikke garantere, at disse metadata er fuldt anvendelige eller tilfredsstillende i alle tilfælde. Derudover kan Chapter ikke garantere, at sådanne data altid er præcise eller giver de fulde resultater i forbindelse med filtreringer, søgninger, o.lign.   

Chapter kan ligeledes indeholde eksterne links og andre elementer, som er genereret af samarbejdspartnere eller øvrige eksterne parter. Forekomsten af sådanne elementer er ikke ensbetydende med, at Chapter har godkendt eller verificeret de fakta, holdninger eller synspunkter, som er genereret af disse samarbejdspartnere eller øvrige eksterne parter, og Chapter kan således ikke tages til indtægt for eller gøres ansvarlig for disse.

5.  Betalingsvilkår

Påbegyndelse af et Chapter-medlemskab finder sted ved køb af dette. Herefter opkræves der fortløbende betaling ved hjælp af den betalingsform, du har angivet ved købet og afhængig af hvilket medlemskab, du har købt. Du kan altid redigere den tilknyttede betalingsform under betalingsform i “Mit Chapter” på Chapter.dk.

Såfremt du har fået en gratis periode, opkræves betaling for Chapter-medlemskabet først, efter den gratis periode er udløbet. Hvis du opsiger dit medlemskab i løbet af perioden, vil du ikke blive opkrævet betaling for medlemskabet.

Ved første betaling, vil du blive opkrævet den fulde periode. Prisen for dit Chapter-medlemskab trækkes automatisk den dag, du tilmeldte dig, i hver måned, via den valgte, tilknyttede betalingsform (f.eks. betalingskort).

Efter indmeldelse vil medlemskabet automatisk blive fornyet indtil opsigelse.

Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit dankort eller dit betalingskort bliver spærret eller udløber. Det kan du gøre på din profilside på Chapter.dk. Manglende opdatering af dine kort-oplysninger og dermed manglende betaling, vil medføre, at dit medlemskab ophører.

6.  Kampagnetilbud

Hvis du ikke tidligere har haft et medlemskab på Chapter kan du, hvis det tilbydes, benytte dig af et kampagnetilbud, eksempelvis en gratis periode. Hvis du tidligere har abonneret på Chapter, kan du ikke benytte dig af et kampagnetilbud igen. Omgåelse af dette kan medføre krav om betaling og/eller lukning af medlemskabet.

Vi yder rabatter i form af forskellige kampagner. Hvis der er rabat på en vare, vil rabatten allerede være fratrukket prisen, som vises på sitet. På den måde er prisen, du ser, altid “Din pris”. Dette følger gældende retningslinjer fra forbrugerombudsmanden.

7.  Begrænsninger på Chapter

Chapter-medlemskabet er personligt og må alene bruges af privatpersoner til egne formål. Medlemskabet må ikke deles, og det er ikke tilladt at benytte medlemskabet til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge.

Du kan læse og lytte til bøger offline på titler, hvor du har aktiveret offline-mode. Denne adgang ophører, såfremt du ikke betaler dit medlemskab, og/eller såfremt du ikke har været online på den enhed, hvor du har aktiveret offline-mode, inden for 30 dage. For offline indhold gælder Chapters generelle Vilkår.

8.  Ophavsret i Chapter

Du må ikke benytte Chapter-medlemskabet på anden måde, end det er tiltænkt og beskrevet i Vilkårene. Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af indhold fra Chapter er forbudt, inklusiv men ikke begrænset til:

  • at optage, afbillede, kopiere, offentliggøre eller videregive Indholdet,
  • kunstigt at øge antallet af læsninger/lytninger/downloads,
  • at overdrage brugernavn og password til tredje part,
  • at omgå tekniske mekanismer, som er implementeret for at beskytte Chapter mod rettighedskrænkelser, herunder kopiering, reproduktion, distribution, eller
  • at benytte Chapter i strid med gældende dansk lovgivning.

Chapter kan til hver en tid lukke adgang til Chapter for et medlem, såfremt man finder grund til at tro, at Chapter misbruges.

Indholdet i Chapter tilhører en eller flere tredjepart(er) og er beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om ophavsret. Enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug af Indholdet som beskrevet i disse Vilkår er forbudt og vil kunne forfølges retsligt af Chapter og/eller ophavsmanden. Som Chapter-medlem har du ingen rettigheder til kommerciel brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribution, promovering af indhold eller anden form for videredistribution af indholdet, på nogen måde. Som Chapter-medlem forstår og anerkender du, at rettighedshaver til Chapters Indhold kan gøre sin ret gældende – herunder nedlægge forbud og kræve erstatning for eventuelle krænkelser – direkte over for Chapter-medlemmet.

9.  Brugergenereret indhold

Når du skaber indhold på Chapter, f.eks. oprettelse af personlige lister, favoritter, anmeldelser, mm., tilhører det forsat dig. Ved oprettelse giver du os imidlertid lov til at bruge dette indhold i forbindelse med vores tjenester, og gøre indholdet tilgængeligt for andre.

Når du opretter brugergenereret indhold i Chapter, giver du Chapter og andre Chapter-brugere en ikke-eksklusiv, uigenkaldelig, afgiftsfri, frit overdragelig, underlicenserbar, verdensomspændende ret og licens til at bruge, hoste, opbevare, cache, reproducere, udgive, vise (offentligt eller på anden vis), distribuere, overføre, ændre, tilpasse (herunder, uden begrænsninger, for at tilpasse det til kravene til ethvert netværk, enhver enhed, tjeneste, eller ethvert medie, gennem hvilke vores tjenester er tilgængelige), kommercialisere, skabe afledte værker ud fra, og på anden vis udnytte et sådant brugergenereret indhold i forbindelse med alle tjenester. Du anerkender og accepterer, at:

  1. Chapter har retten til at arrangere oprettet, brugergenereret indhold på en hvilken som helst måde, vi ønsker,
  2. Chapter har ingen forpligtelser til at give dig nogen anerkendelse, når de bruger dit brugergenerede indhold, men hvis Chapter vælger at give dig anerkendelse, er størrelsen og placeringen af denne anerkendelse efter eget skøn, og
  3. du har ikke ret til nogen form for kompensation eller anden betaling fra os, i forbindelse med brugen af dit brugergenererede indhold.

De rettigheder, du giver i denne licens, er til de begrænsede formål at tillade Chapter at drive og tillade andre brugere at bruge tjenesterne i overensstemmelse med deres funktionalitet, forbedre tjenesterne og udvikle nye tjenester. Uagtet ovenstående vil vi ikke gøre brug af noget af dit brugergenererede indhold på en måde, der er i modstrid med de privatlivsindstillinger, du opretter i vores tjenester. For information om, hvordan du administrerer dine privatlivsindstillinger til vores tjenester, se Persondatapolitik.

Vi forbeholder os ret til at overvåge, fjerne eller ændre brugergenereret indhold af en hvilken som helst årsag og på ethvert tidspunkt, herunder brugergenereret indhold, som vi mener overtræder retningslinjer for fællesskaber og/eller vores Vilkår.

Du indvilliger i at respektere andres immaterielle rettigheder. Du erklærer og garanterer, at du har alle nødvendige rettigheder til at give Chapter ovenstående licens til alt brugergenereret indhold, som du fremsender i forbindelse med tjenesterne, og at du vil holde os skadesløse for ethvert brud på denne erklæring og garanti.

10.          Opsigelse af dit Chapter-medlemskab

Et medlemskab til Chapter er fortløbende indtil opsigelse, og du kan til enhver tid opsige dit medlemskab til udløb af den periode, som du har betalt for. Ved opsigelse af dit medlemskab modtager du en bekræftelse pr. e-mail. Modtager du ikke en bekræftelse på opsigelsen af dit medlemskab, kan du ikke anse dit medlemskab som opsagt og bedes kontakte Medlemsservice.

Du opsiger altid dit medlemskab til udløb af den periode du allerede har betalt for. Hvis du opsiger dit medlemskab i din prøveperiode, vil du miste adgangen øjeblikkeligt.

Såfremt du ønsker at opsige dit medlemskab, gælder følgende:

For medlemskaber, der betales månedligt, skal opsigelsen foretages via Mit Chapter på vores hjemmeside INDEN udløb af prøveperioden eller indeværende betalingsperiode.

For medlemskaber, der betales for 12 måneder, skal opsigelsen ske via e-mail til medlem@chapter.dk. Ved årsmedlemskaber er de første seks måneder af medlemskabet uopsigelige. Derefter kan medlemskabet opsiges til udløb på den månedsdag, hvor du købte medlemskabet. F.eks. køber du d. 2. januar betaler du minimum til og med d. 2. juli. Herefter kan medlemskabet opsiges senest indtil 4 dage før månedsdagen (dvs. 2. juli i eksemplet ovenfor).

Ved opsigelse af medlemskabet stopper den automatiske fornyelse. Du har adgang til indholdet i Chapter resten af den aktive medlemskabsperiode efter opsigelse. Du er naturligvis altid velkommen til at tilmelde dig som Chapter-medlem igen og du vil i den forbindelse få adgang til det Indhold, du tidligere har gemt, såfremt dette stadig er tilgængeligt i Chapter.

11.          Ændring af vilkår

Chapter kan med én måneds varsel ændre Vilkårene for denne aftale eller indføre regler, vilkår eller betingelser for brug af Chapter-medlemskabet. Du vil blive informeret herom via den e-mailadresse, som du har oplyst ved tilmelding, og på Chapter.dk. Ved uvæsentlige ændringer informeres du herom alene på Chapter.dk. Ændringer, som skyldes forhold uden for Chapters kontrol, herunder ændring af tredjepartsrettigheder eller lignende, vil kunne blive gennemført så hurtigt, det kræves og med forkortet varsel. Fortsat brug af medlemskabet efter vilkårsændringer vil blive set som accept af de ændrede vilkår fra din side.

12.          Fortrydelsesret

Du har en fortrydelsesret på 14 dage ved oprettelse som Chapter-medlem. Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan sende en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder, til medlem@Chapter.dk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen på 14 dage fra oprettelsestidspunktet er udløbet.

Hvis du påbegynder at lytte til/læse titler eller benytter Chapter på anden måde, mister du retten til at fortryde dit køb af Chapter i henhold til den ovenfor nævnte fortrydelsesret. Du har dog stadig ret til at opsige Chapter i overensstemmelse med de generelle Vilkår for opsigelse.

12.1           Tilbagebetaling

Hvis du fortryder dit køb og påberåber dig fortrydelsesretten jf. gældende Vilkår, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig. Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse, såfremt du opfylder betingelserne herfor, mod et gebyr.

13.          Fair-use

Chapter forbeholder sig retten til at lukke adgangen til Chapter-medlemskabet samt annullere evt. åbne ordrer, der er i strid med de gældende betingelser og Vilkår, såfremt Chapter mistænker eller vurderer, at Chapter-medlemskabet overforbruges eller misbruges. 

14.          Priser 

Alle priser er gældende udsalgspriser inkl. moms.

15.          Persondatapolitik 

Persondatapolitikken vedrører de personoplysninger, som du afgiver til os, når du f.eks. opretter dig som Chapter-medlem, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller når du køber produkter hos os, og de oplysninger, som vi indsamler, når du besøger vores hjemmesider.

Se vores persondatapolitik her.

16.          Cookies 

Ved at benytte Chapter accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg, og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Læs mere om, hvilke cookies, der bruges på Chapter på vores side om cookieindstillinger.

17.          Oplysning om klagemuligheder 

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage, skal du angive vores e-mailadresse medlem@chapter.dk.