Religion og spiritualitet

Religion og spiritualitet

Det ligger til den menneskelige natur at være søgende og higende efter en form for mening med tilværelsen.

En mening, der ikke nødvendigvis kan forklares ud fra naturlige fænomener, eller som kan forklares rationelt. Følelsen af, at der er noget større end mennesket på spil. En årsag til det hele.

Religion og spiritualitet har spillet en markant rolle for mennesker lige siden civilisationens vugge og blomstrede især i Antikken, hvor flere hellige skrifter dateres tilbage til. Menneskets nysgerrighed og stræben efter deres plads i verden, en undren over, hvordan det hele blev til, og en rettesnor for, hvordan man bør opføre sig – eksistentialisme, kosmologi og etik var, og er, stadig målet for religion og spiritualitet.

Bøger om religion og spiritualitet

Her blot et lille udvalg, af nogle af de mange spændende religionsbøger du kan finde hos Chapter.

Du kan også søge i vores arkiv

– efter din yndlingsforfatter, indlæser eller bogtitel

Forskelle mellem religion og spiritualitet

Selvom begreber i dag kan ses som en slags modsætninger, var de tættere forbundne i oldtiden. Før religion blev et organiseret trossystem, hvad enten man bekender til Koranen, Toraen eller Bibelen, kunne religion og spiritualitet anskues mere synonymt.

Begrebet spiritualitet er i moderne tid vidtfavnende og kan i princippet omfatte hvad som helst. Spiritualitet er i højere grad blevet til en personlig eller individuel søgen, og hvor det ikke nødvendigvis er en Gud eller en religion, der er målet. Spiritualitet kan komme fra naturen, kærligheden, filosofien, videnskaben eller noget helt andet. Så længe det giver den enkelte en mening eller et eksistentielt ståsted.

For nogle vil fx østlige filosofiske traditioner, såsom meditation og yoga, være vejen til spirituel erkendelse, og for andre handler det om noget ydre, bl.a. ved at være i et med naturen og sine relationer.

Spirituelle bøger

Spirituelle bøger kan være mange forskellige ting i og med, at spiritualitet kan indebære mange strømninger, religiøse såvel som ikke-religiøse.

Som nævnt er buddhistiske filosofiske ritualer som yoga og meditation blevet særdeles populære i Vesten, og derfor findes der også mange bøger om meditation, og hvordan man som individ kan ’lære sig selv at kende’.

På den måde kan spirituelle bøger minde om bøger om personlig udvikling, der også er blevet vældig populær i litteraturen. Der findes mange eksempler på spirituelle bøger, både i skønlitteraturen og faglitteraturen, og i sidstnævnte handler det oftest om, hvordan man kan opnå et meningsfuldt liv, ikke ulig litteratur om personlig udvikling eller selvhjælpsbøger.

Don Miguel Ruiz (De fire leveregler), Deepak Chopra (De syv spirituelle love for succes) og Rhonda Byrne (The Secret) er alle glimrende eksempler på forfattere, der skriver om, hvordan man i højere grad kan opnå spiritualitet i sit liv.

Mange bøger omhandlende religion og spiritualitet befinder sig i et grænseland mellem fiktion og selvhjælp, som fx Hermann Hesses Siddhartha, Elizabeth Gilberts Spis, bed, elsk og danske Lars Muhls Seeren fra Andalusien

Chapters skønlitterære anbefalinger om religion og spiritualitet

Eftersom religion og spiritualitet stiller nogle spørgsmål, eller snarere forsøger at besvare dem, som for menneskeheden synes eviggyldige og tidløse, rummer skønlitteraturen rigtig mange anbefalelsesværdige eksempler på spørgsmålet om religion og spiritualitet.

Paulo Coelhos bestseller Alkymisten er et perleeksempel herpå, der blander eventyr, fantasi, religion og spiritualitet. Richard Bachs klassiker Jonathan Livingston Havmåge er et andet godt bud på en fabelfortælling, der kredser om temaer som identitet, kærlighed, potentiale og hvordan man kan opnå et lykkeligt og fredfyldt liv. 

Andre eksempler fra skønlitteraturen, hvor religion og spiritualitet bliver kædet sammen i fortællingen på en meningsfuld måde, er Henrik Pontoppidans Lykke-Per, Marie Gerhardts Transfervinduet, Johannes V. Jensens Kongens fald, Haruki Murakami (Trækopfuglens krønike, Sputnik min elskede), Antoine de Saint-Exupérys Den lille prins og Joan Didions Slæber sig mod Betlehem.