Religion og spiritualitet

Bøger om religion og spiritualitet

Det ligger til den menneskelige natur at være søgende og higende efter en form for mening med tilværelsen. En mening, der ikke nødvendigvis kan forklares rationelt eller ud fra naturlige fænomener.

Religion og spiritualitet har spillet en markant rolle for mennesker lige siden civilisationens vugge og blomstrede især i Antikken, hvor flere hellige skrifter dateres tilbage til. Fokus for religions- og spiritualitetslitteraturen er menneskets nysgerrighed på og stræben efter deres plads i verden, dets undren over, hvordan det hele blev til, og en rettesnor for, hvordan man bør opføre sig.

Søg efter din næste bog om religion eller spiritualitet

Religion og spiritualitet

Selvom begreberne religion og spiritualitet i dag kan ses som en slags modsætninger, var de tættere forbundne i oldtiden. Før religion blev et organiseret trossystem, hvad enten man bekender til Koranen, Toraen eller Bibelen, kunne religion og spiritualitet anskues mere synonymt. Begge dele handler nemlig i et vis omfang om eksistentialisme, kosmologi og etik.

Begrebet spiritualitet er i moderne tid vidtfavnende og kan i princippet omfatte hvad som helst. Spiritualitet er i højere grad blevet til en personlig eller individuel søgen, hvor det ikke nødvendigvis er en Gud eller en religion, der er målet. Spiritualitet kan komme fra naturen, kærligheden, filosofien, videnskaben eller noget helt andet. Så længe det giver den enkelte en mening eller et eksistentielt ståsted.

Flere og flere benytter for eksempel østlige filosofiske traditioner, såsom meditation og yoga, som vejen til spirituel erkendelse, mens det for andre handler om noget ydre, for eksempel at være i et med naturen. De uddhistiske filosofiske ritualer som yoga og meditation er blevet særdeles populære i Vesten, og derfor findes der også mange bøger om meditation, og hvordan man som individ kan ’lære sig selv at kende’.

Religion og spiritualitet i fag- og skønlitteratur

Spirituelle bøger kan være mange forskellige ting i og med, at spiritualitet kan indebære mange strømninger, religiøse såvel som ikke-religiøse. På mange måder kan spirituelle bøger minde om bøger om personlig udvikling, der også er blevet vældigt populære i litteraturen. Der findes mange eksempler på spirituelle bøger, både i skønlitteraturen og faglitteraturen, som du kan finde i vores app.

Af faglitterære bøger findes for eksempel Don Miguel Ruiz (De fire leveregler), Deepak Chopra (De syv spirituelle love for succes) og Rhonda Byrne (The Secret), der alle er glimrende eksempler på forfattere, der skriver om, hvordan man i højere grad kan opnå spiritualitet i sit liv.

Mange bøger omhandlende religion og spiritualitet befinder sig i et grænseland mellem fiktion og selvhjælp, som fx Hermann Hesses Siddhartha, Elizabeth Gilberts Spis, bed, elsk og danske Lars Muhls Seeren fra Andalusien

Eftersom religion og spiritualitet arbejder med nogle store spørgsmål, som for menneskeheden synes eviggyldige og tidløse, rummer skønlitteraturen rigtig mange anbefalelsesværdige eksempler på spørgsmålet om religion og spiritualitet.

Paulo Coelhos bestseller Alkymisten er et perleeksempel herpå, der blander eventyr, fantasi, religion og spiritualitet. Andre eksempler fra skønlitteraturen, hvor religion og spiritualitet bliver kædet sammen i fortællingen på en meningsfuld måde, er Henrik Pontoppidans Lykke-Per, Marie Gerhardts Transfervinduet, Johannes V. Jensens Kongens fald, Haruki Murakami (Trækopfuglens krønike, Sputnik min elskede), Antoine de Saint-Exupérys Den lille prins og Joan DidionsSlæber sig mod Betlehem.