personlig udvikling og velvære

Personlig udvikling

Lyt til bøger om personlig udvikling og velvære

Bøger om personlig udvikling

Hvordan kan vi blive lykkelige? Det er det overordnede spørgsmål, som mennesket har stillet sig selv siden tidernes morgen. Hvordan vi kan sætte gang i vores personlige udvikling, så vi hele tiden arbejder hen mod et lykkeligere og mere værdifuldt liv.

Personlig udvikling er processen, hvor man lærer sig selv at kende, man erkender sine egne styrker, værdier og svagheder og arbejder derudfra med hensigten om en forbedret udgave af sig selv.

I vores moderne præstationskultur, der ofte er ledsaget af stress, depression og angst, søger rigtig mange mennesker hen mod litteratur om personlig udvikling, fx bøger om selvudvikling og sundhedsbøger. Disse handler tit om, hvordan man midt i den travle hverdag ikke glemmer sig selv, men forbliver i kontakt med sit indre, og hvordan man bedre kan hvile i sig selv.

Søg efter din næste bog om personlig udvikling

Selvudviklingslitteratur

De grundlæggende tanker og spørgsmål vedrørende menneskets lykke og personlige udvikling trækker spor helt tilbage fra oldtidsfilosofiske traditioner, herunder både vestlig og østlig kultur.

I det antikke Grækenland beskrev Aristoteles, hvordan mennesket kan opnå lykken gennem praktisk visdom og i overensstemmelse med dyder som bl.a. mod, mådehold og retfærdighed. Hans værk, Etikken, står i dag som et af de første nedskrevne eksempler på bøger om selvudvikling, og den har tilmed haft en stor indflydelse på positiv psykologi.

En af nyere tids største psykologer, Carl Gustav Jung, spillede også en stor rolle med begrebet om individuation – at mennesket må virkeliggøre sig selv og ’finde sig selv’, som i sidste ende medfører, at mennesket lukker verden ind og bliver mere medmenneskelige. Her er altså tale om et eksempel på personlig udvikling.

For mange vil religion og spiritualitet spille en rolle i forhold til personlig udvikling, idet de søger svar på nogle af de samme spørgsmål.

Chapter anbefaler bøger om selvudvikling

Eftersom personlige kriser tit afstedkommer en lyst eller trang til personlig udvikling, har mange bøger om selvudvikling et fokus på bearbejdelse af sorg. Det der helbreder dig er skrevet af den amerikanske læge Wayne Jonas, og i sin bog fokuserer han på alternative behandlingsformer og på kroppens og sindets/bevidsthedens indvirkning på hinanden.

I Døden. En overlevelsesguide. En eksistentiel håndbog for efterladte af forfatteren og journalisten Esben Kjær. Bogen er selvsagt til efterladte – Kjær mistede selv sin søn, da denne var 7 år. Den går i dybden med krisetiden efter at have mistet, og den efterlader læseren med en følelse af at være lidt mindre alene end før.

Vi anbefaler også på det varmeste Det hele handler ikke om dig, hvor du vil møde en jordnær, underholdende, provokerende og praktisk anvendelig måde blive introduceret til den stoiske filosofi. Journalist Niels Overgaard opdaterer klassiske dyder som selvbeherskelse, disciplin og visdom til nutiden, og du vil blive klogere på, hvordan de kan bruges til at håndtere moderne udfordringer som sociale medier, smartphones, et travlt arbejdsliv og irrationel terrorfrygt.

Herhjemme er psykologen og forfatteren Svend Brinkmann blevet utrolig populær med sin egen opfattelse af, hvad bøger om selvudvikling bør være. I Stå fast stiller han sig kritisk overfor ”selvudviklingstyranniet”, men ikke desto mindre befinder han sig i et grænseland mellem personlig udvikling og en afvikling af samme.

Den danske skuespiller og filminstruktør, Hella Joof, har også skrevet den humoristiske og glimrende Papmaché-reglen, der består af 25 livsregler i vejen til lykken. Man kan næsten kalde den for en moderne fortolkning af Aristoteles’ Etikken. Men den er gennemsyret af Hella Joofs væsen, hendes varme og humor, samtidig med, at den har noget substantielt at byde på.