EDB-kriminalitet mod dansk postvæsen

Diverse

Hør eller læs den nu på Chapter.
Det er gratis de første 21 dage.

Prøv os gratis i 21 dage

Datakriminalitet var indtil for få år siden et abstrakt problem for politiet. Det var noget, man læste om i aviser eller så i TV – og altid noget, der fandt sted uden for Danmarks grænser. Men i de senere år har denne kriminalitetsform også vundet indpas i vort land, hvorfor politiet har været nødt til at ’’opdatere’’ deres viden omkring efterforskning af disse slags sager.
Der er ingen tvivl om, at denne kriminalitetsform vil forekomme hyppigere i fremtiden, og at den er tidskrævende og svær at efterforske på grund af, at den nogle gange ikke kender landegrænser – den foregår lynhurtigt ved datatransmission – og den er let at sløre og svær at opdage.
I det følgende omtales vidt forskellige sager om datakriminalitet rettet mod det danske postvæsen.