Andre tider

Klaus Rifbjerg

Hør eller læs den nu på Chapter.
Det er gratis de første 21 dage.

Prøv os gratis i 21 dage

Psykologisk pointerede, ironiske og melankolske noveller om det skæbnesvangre øjeblik – den oplevelse, den erfaring, det skred – der ændrer alting fundamentalt. Noget tabes, forlades eller forandres endegyldigt, og det vil for de involverede personer i al fremtid være andre tider. “Mindst en trediedel er rene perler af fortællekunst, resten bare skidegode … Rifbjerg kan nemlig livet og hverdagen, og han har næppe givet det smukkere udtryk i sin novellekunst end her.” – Marie-Louise Kjølbye, Information.