Mændene fra 48

Erik Henrichsen

Hør eller læs den nu på Chapter.
Det er gratis de første 21 dage.

Prøv os gratis i 21 dage

Ved et socialpolitisk kursus i Aarhus i 1911 afholdt overretssagfører og skribent ved Dagbladet Politiken Erik Henrichsen en række foredrag om hovedpersonerne i den grundlovgivende rigsforsamling fra 1848 også kendt som “mændene fra 48”. Den grundlovgivende rigsforsamling bestod af 152 mænd, herunder fremtrædende politiske skikkelser som Orla Lehmann, A.F. Krieger, Adam Wilhelm Moltke og Ditlev Gothard Monrad. Sammen diskuterede og udformede rigsforsamlingen Danmarks første grundlov, Junigrundloven, som trådte i kraft med Kong Frederik 7.s underskrift den 5. juni 1849. Denne bog er en samlet udgave af Henrichsens foredrag.

Erik Henrichsen (1865-1917) var dansk politisk-historisk forfatter og overretssagfører. Som ung blev han en del af den venstreorienterede bevægelse Studentersamfundet sammen med bl.a. Jeppe Aakjær, Georg Brandes og Viggo Hørup. Ved siden af sit virke som overretssagfører skrev Henrichsen for Politiken og opponerede herigennem mod Højreregeringen og statsminister Estrup.