Christen Berg

Erik Henrichsen

Hør eller læs den nu på Chapter.
Det er gratis de første 21 dage.

Prøv os gratis i 21 dage

Christen Berg (1829-1891) var en dansk politiker og en væsentlig skikkelse i bondeliberalismens gennembrud i 1864, som førte til dannelsen af partiet Venstre i 1870. Berg grundlagde De Bergske Blade – en række lokale dagblade – som viste sig at blive et vigtigt talerør for Venstre, og som var med til at realisere kampen om regeringsmagten.

Med denne bog har Erik Henrichsen dokumenteret Bergs liv og politiske virke i kampen for demokratiet under en skelsættende periode af danmarkshistorien.

Erik Henrichsen (1865-1917) var dansk politisk-historisk forfatter og overretssagfører. Som ung blev han en del af den venstreorienterede bevægelse Studentersamfundet sammen med bl.a. Jeppe Aakjær, Georg Brandes og Viggo Hørup. Ved siden af sit virke som overretssagfører skrev Henrichsen for Politiken og opponerede herigennem mod Højreregeringen og statsminister Estrup.