Mændene fra forfatningskampen. Bind 1

Erik Henrichsen

Hør eller læs den nu på Chapter.
Det er gratis de første 21 dage.

Prøv os gratis i 21 dage

Erik Henrichsen skrev fra århundredskiftet en række karakteristikker af danske politikere til tidsskrifter og blade, og på grundlag af dem udkom bl.a. “Mændene fra Forfatningskampen”, som indeholder monografiske kapitler om de personer, der stod i spidsen under forfatningskampen i årene 1870-1901, bl.a. J.B.S. Estrup, Christen Berg, Viggo Hørup og Edvard Brandes.

Forfatningskampen var en politisk konflikt, der opstod i kølvandet på grundlovsrevisionen i 1866, hvorefter spørgsmålet om folketingsparlamentarisme for alvor begyndte at melde sig omkring 1870. Striden udspillede sig primært mellem det konservative Højres flertal i Landstinget og det nye, liberale bondeparti Venstres flertal i Folketinget.
Bogen giver et indblik i en politisk brydningstid, der har haft afgørende betydning for parlamentarismen i Danmark.

Erik Henrichsen (1865-1917) var dansk politisk-historisk forfatter og overretssagfører. Som ung blev han en del af den venstreorienterede bevægelse Studentersamfundet sammen med bl.a. Jeppe Aakjær, Georg Brandes og Viggo Hørup. Ved siden af sit virke som overretssagfører skrev Henrichsen for Politiken og opponerede herigennem mod Højreregeringen og statsminister Estrup.