Tilføjelser – Om sorg

Svend Åge Madsen

Hør eller læs den nu på Chapter.
Det er gratis de første 21 dage.

Prøv os gratis i 21 dage

Tilføjelser består af femsmå bøgermed titlerne Om ikke, Om lidt, Om sorg, Om tale og Om sig. På hver forside er et plus-tegn, der angiver, atbøgerne føjer sig til hinanden, men ikkeudgør en fastlagt rækkefølge. Læseren må frit vælge, hvordan de skal læses.

Bøgerne drejer sig om noget og om hinanden, men der er ikke nogen kernefortælling, ingen dybde, de skal forholde sig til.Tilføjelser er fortalt af fem forskellige fortællere, der kommenterer og citerer nogle af hinandens og forfatterskabets tidligere udsagn, så betydningerne forskydes, relativiseres og dementeres. Bøgerne beskriver ikke verden, men angiver stiliserede holdninger til den. Værket ligger i princippet åbent for læseren, men det stiller også krav til læseren om filosofiske forkundskaberog viljen til at tænke med i systemet af stadige meningsforskydninger.