Vejrdage

Villy Sørensen

Hør eller læs den nu på Chapter.
Det er gratis de første 21 dage.

Prøv os gratis i 21 dage

En række betragtninger om en altid aktuel, almenmenneskelig konflikt, som forfatteren i forordet beskriver på følgende måde:

“Måske kan man blive så optaget af den herskende umenneskelighed, at man efterhånden glemmer sin egen menneskelighed, naturligvis på godt og ondt.

Kan man på den anden side få ro til den personlige virkelighedsopfattelse, som er betingelsen for et virkeligt personligt engagement

– uden at afsondre sig fra den verdensuro, som er vilkåret?”