Apostlenes Gerninger – Bibelen 2020

Bibelselskabet

Hør eller læs den nu på Chapter.
Det er gratis de første 21 dage.

Prøv os gratis i 21 dage

Apostlenes Gerninger – ”De første kristne” – er fra den nudanske oversættelse ”Bibelen 2020”.

Skibbrud, slangebid, fængsling og had er dagens orden. Alligevel kan intet standse de første kristne. For det ufattelige er sket: Jesus er blevet henrettet, men flere har set ham levende igen – og oplevet, at han blev løftet op i himlen til Gud. Tilbage på jorden er disciplene, som skal fortælle om Jesus’ liv, om hans død og ikke mindst om hans opstandelse fra de døde. De skal få mennesker til at ændre deres liv og blive døbt. Det er en svær og farlig opgave, men pinsedag får de Helligåndens hjælp. Og senere, da jøden Paulus er på vej til Damaskus for at arrestere kristne og møder Jesus i et syn, bliver de kristnes dødsfjende deres største forkæmper. Snart grundlægger Paulus kristne menigheder i hele middelhavsområdet.

”Bibelen 2020” er Bibelen i en nudansk oversættelse, hvor flow og forståelse er i fokus. ”Bibelen 2020” er oversat fra grundsprogene af eksperter i hebraisk og græsk og bearbejdet af forfattere og sprogfolk med indgående kendskab til moderne dansk. Den kan streames som e- og lydbog i de 66 bøger, der tilsammen udgør Bibelen.