Statsomvæltningen 1660. Forløb, forudsætninger, fortolkning

Knud J.v. Jespersen

Hør eller læs den nu på Chapter.
Det er gratis de første 21 dage.

Prøv os gratis i 21 dage

“Statsomvæltningen i efteråret 1660 betragtes traditionel som en afgørende begivenhed i dansk forfatningslivs lange historie. Med god grund har historikerne tillagt omvæltningen en rolle i dansk forfatningshistorie på linje med indførslen af den frie forfatning i 1849. Sidstnævnte afløste den styreform – den arvelige kongelige enevælde – der indførtes i 1660. Den kongelige enevælde afløste derimod valgkongedømmet, hvis oprindelse fortaber sig langt tilbage i middelalderen.”

Knud J.V. Jespersen fortæller om en af de vigtigste begivenheder i Danmark politiske historie. Bogen fortæller om enevældets system og rigsrådsstyrets system samt om adelen og dens forhold til statsomvæltningen. Endvidere beskriver han historiens syn på den store begivenhed.

Knud Jesper Vinggård Jespersen er en dansk historier og professor ved Syddansk Universitet, som har udgivet en lang række bøger om dansk historie. Han er blandt andet medlem af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets historie og Videnskabernes Selskab. Knud J.V. Jespersen har modtaget en række hædersbevisninger, heriblandt udnævnelsen til Kommandør af 1. grad af Dannebrog.