Unge Junker

William Norrie

Hør eller læs den nu på Chapter.
Det er gratis de første 21 dage.

Prøv os gratis i 21 dage

Forpagter Henriksen har været godt tilfreds med, at der ikke er nogen unge mandfolk på egnen, som kan fordreje hovedet på hans tre døtre. Da proprietæren en dag er på besøg hos familien, slipper det imidlertid ud, at han allerede næste dag får en ung landbrugselev helt fra København, og det får alle tre piger til at spidse øre og udfritte ham om alt, hvad han ved om den unge mand. Junker er hans navn, fortæller proprietæren, og han kommer for at lære om landbruget – ikke for at forlove sig…

William Norrie (1866-1946) var en dansk forfatter og teaterdirektør. Han var økonomidirektør først for Dagmarteatret og Det Ny Teater og siden for Det Kgl. Teater, hvor han efter et par år i 1924 avancerede til enedirektør som følge af undervisningsminister Nina Bangs hårdhændede ophævelse af direktionen.