Krybskytten

Steen Steensen Blicher

Hør eller læs den nu på Chapter.
Det er gratis de første 21 dage.

Prøv os gratis i 21 dage

En dramatisk fortælling fra Bayern i 1700-tallet om en røverbande, der hærger skoven. Uforløste drømme og uheldige omstændigheder leder til kriminelle menneskeskæbner, der gør livet usikkert for alle i området. Hvad der starter som en traditionel jagt på skovens dyr udvikler sig snart til en menneskejagt med livet som indsats for både jægerne og de jagtede.

Den danske præst, digter og forfatter Steen Steensen Blichers (1782-1848) værk er indbegrebet af den danske Guldalder. Kunstarterne litteratur, billedkunst og musik blomstrede, den romantiske bølge med sin dyrkelse af geniet, guddommeligheden og det oprindelige var over Europa og nye politiske styreformer afløste Enevælden. Blicher udgav sin første digtsamling DIGTE i 1814 og forblev yderst produktiv frem til sin død. Hans noveller og digte hører til kernerepertoiret i den danske litteratur.