Synspunkter på besættelsestiden

Palle Roslyng Jensen

Hør eller læs den nu på Chapter.
Det er gratis de første 21 dage.

Prøv os gratis i 21 dage

“Den tyske militære besættelse af Danmark fandt sted den 9. april 1940 fra kl. 4 om morgenen. Der var spredt dansk modstand i Sønderjylland, men ikke i noget større omfang. Den danske regering havde omhyggeligt undladt at indkalde ekstra soldater og udruste krigsskibe i den spændte periode forud for den 9. april. Ved at ‘ligge død’ håbede regeringen, at krigen ikke ville berøre Danmark direkte. Tyskland skulle føle sig sikker på, at den danske neutralitet blev administreret i tysk favør.”

“Synspunkter på besættelsestiden” stiller skarpt på den danske politik i forhold til den tyske besættelse. I bogen behandles både den officielle politiske holdning til besættelsesmagten, den civile modstandsbevægelses udvikling og de politisk-ideologiske synspunkter på besættelsestiden. Bogen henvender sig til elever på de gymnasiale uddannelser, men kan også læses som selvstudium af enhver, der interesserer sig for emnet.

Palle Roslyng-Jensen er lektor emeritus ved Saxo-Instituttet på Københavns Universitet. Hans primære forskningsområder er besættelsestidens historie, den kolde krig og forholdet mellem militær og politik i Danmark i midten af det tyvende århundrede. Palle Roslyng-Jensen har udgivet flere bøger om europæisk historie.