Islandske riddere og dannebrogsmænd. 1808-1918

Tage Kaarsted

Hør eller læs den nu på Chapter.
Det er gratis de første 21 dage.

Prøv os gratis i 21 dage

Da Frederik den sjette i 1808 inddelte Dannebrogsordenen i flere forskellige grader, så det blev muligt at belønne alle former for fortjeneste og personer fra alle samfundsklasser, blev det samtidig muligt også for islændinge at modtage ordenen. I alt 128 personer blev dekoreret af kongen fra 1808 og frem til selvstændigheden i 1918, og “Islandske riddere og dannebrogsmænd 1808-1918” er en samlet optegnelse over de islændinge, der nåede at modtage Dannebrogsordenen.

Tage Kaarsted (1928-1994) var en dansk historiker, der også ofte virkede som politisk kommentator. Han beskæftigede sig primært med dansk politiks historie op gennem 1900-tallet – et emne han også har skrevet en lang række bøger om. Tage Kaarsted har modtaget flere priser for sit arbejde. I 1971 blev han Ridder af Dannebrog, og ved sin død udnævntes han til Kommandør af Dannebrog.