Retsstaten begik grov fejl

Diverse

Hør eller læs den nu på Chapter.
Det er gratis de første 21 dage.

Prøv os gratis i 21 dage

Finland er gennem mange år blevet betragtet som en retsstat, et land som til mindste detalje har overholdt internationale aftaler. Domsafsigelser bliver kun afsagt efter stærke beviser – ikke engang en tilståelse fra en mistænkt har været nok til domfældelse, og når en mistænkt benægter forbrydelsen, er det nødvendigt med endnu flere beviser. Man tillader ingen fejl i retsvæsenet.

I Turku blev der for et par år siden begået den måske største fejl i finsk retshistorie. Det ville måske have været bedre at fortie hele denne sag, når man tænker på politiets, anklagerens, domstolenes og myndighedernes troværdighed?