Min Laterna Magica. Om Charlotte Schimmelmann og Sølyst

Anne Scott Sørensen

Hør eller læs den nu på Chapter.
Det er gratis de første 21 dage.

Prøv os gratis i 21 dage

Charlotte Schimmelmann (1757-1816) var en dansk adelsdame og salonværtinde med rig indflydelse på det danske kulturliv og litterære miljø. Da hun i 1782 giftede sig med adels-, fi­nans- og statsmanden greve Ernst Schimmelmann (1747-1831), blev hun det naturlige centrum for den indflydel­sesrige, dansk-tyske aristokratiske kreds i København omkring familierne Bern­storff, Reventlow og Schimmelmann. Kredsen omfattede bl.a. digterne Friedrich Schiller, J.W. Goethe og Jens Baggesen.
Mindre kendt er det, at Charlotte Schimmelmann gennem mange år førte en jævnlig korrespondence med Friedrich Schillers kone, Charlotte Schiller.

De to kvinders brevveksling udgør et enestående kulturhistorisk kildemateriale og danner her baggrund for professor Anne Scott Sørensens artikel om Charlotte Schimmelmanns liv og salon.

Anne Scott Sørensen (f. 1952) er cand.phil. i nordisk sprog og litteratur og professor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. Her forsker hun i kultur, medier og kommunikation med speciale inden for kultur- og medieanalysen og et fokus på tvær-mediale og tvær-æstetiske genrer og performative udtryksformer.

Scott Sørensen har især beskæftiget sig med historiske og aktuelle former for “deltagelseskultur”, fx salonkulturen i det 18.-19. århundrede, børns og unges sub- og mediekulturer i det 20. århundrede og medialiserede socialitets- og kommunikationsformer i det 21. århundrede.