Johan Ludvig Heibergs poetiske skrifter (bind 7)

Johan Ludvig Heiberg

Hør eller læs den nu på Chapter.
Det er gratis de første 21 dage.

Prøv os gratis i 21 dage

“Poetiske skrifter” er en samling af Johan Ludvig Heibergs poetiske arbejder. Samlingen består af størstedelen af alle Johan Ludvig Heibergs publikationer – inklusive bearbejdninger af udenlandske stykker.

Indhold:

Don Juan

Pottemager Walter

Julespøg og Nytaarsløjer

Alferne

Fata Morgana

Syvsoverdag

Psyches Indvielse

Tycho Brahes Spaadom

Nina

Elverhøj

Dristig vovet er halvt vundet

Prinsesse Isabella

Valgerda

Børnevaudeviller (Mit Farvel til de smaa ; Dyrehavsreisen ; De Syge)

Kong Salomon og Jørgen Hattemager

Den otte og tyvende Januar

Aprilsnarrene

Recensenten og Dyret

Et Eventyr i Rosenborg Have

De Uadskillelige

Kjøge Huuskors

De Danske i Paris

Nei

Supplicanten

Ja

Emilies Hjertebanken

Grethe i Sorgenfri

Ulla skal paa Bal

Blandede Digte, 1 + 2

Gadeviser

Noveller og Fortællinger

Amors Liv og Levned

Nye Digte (Gudstjeneste; En Sjæl efter Døden ; De Nygifte ; Protestantismen i Naturen)

Nøddeknækkerne

Oversættelser og Bearbeidelser (Fragment af Göthes Faust ; Brudstykker af Calderons Comedier (Af: Huus med tvende Døre vogtes ikke let ; Af: Damen og Ternen ; Af: Sanct Patricii Skærsild) ; Ser jer i Spejl ; Guldkorset)

Forsøg i det tydske Sprog: (Fortunatus und fatalis ; Napoleons Tod)

Tydske Smaadigte

Aus den Novellen von Cervantes

Franske Smaadigte

Johan Ludvig Heiberg (1791-1860) var en dansk dramatiker, digter, kritiker og i en periode også chef for Det Kgl. Teater (1849-56). Johan Ludvig Heiberg var en markant skikkelse i datidens københavnske borgerskab og kulturelite. Han introducerede genren ‘vaudeville‘ i dansk teater, der sammenfletter skue- og syngespil. Han voksede op under privilegerede kår og havde derfor adgang til både uddannelse og mange af den romantiske periodes største kulturpersonligheder såsom Adam Oehlenschläger, familierne Rahbek og Bruun, Jens Baggesen, H.C. Ørsted og mange flere.

Johan Ludvig Heiberg var i øvrigt en bærende kraft i introduktionen af den tyske filosof Hegel og hans værker i Danmark.