Irak. Fra diktatur til demokrati?

Michael Irving Jensen

Hør eller læs den nu på Chapter.
Det er gratis de første 21 dage.

Prøv os gratis i 21 dage

I lyset af Irak-krigen er behovet for information om landet og regionen steget eksplosivt.

“Irak – fra diktatur til demokrati?” handler om Iraks politiske historie i det 20. århundrede og begyndelsen af det 21. århundrede med hovedvægten lagt på tiden under Baathregimet (1968-2003). Koncentreret og informativt beskriver Michael Irving Jensen, hvad det er for et land, der i foråret 2003 blev angrebet og siden besat af “koalitionen af villige”.

Følgende spørgsmål og vigtige aspekter tages under kritisk behandling: Hvilken type stat er Irak? Hvilken placering har Irak haft i såvel mellemøstlig som global sammenhæng? Er det muligt at indføre demokrati i en stat, der ingen demokratiske traditioner har? Og ikke mindst: Hvilke konsekvenser vil krigen få i regionen, først og fremmest i forhold til Palæstina-Israel-konflikten?

“Irak – fra diktatur til demokrati?” er forsynet med kort og tillæg, der i leksikal form oplyser om religiøse og etniske grupperinger samt alle centrale politiske aktører i Irak.

Michael Irving Jensen (f. 1964) er ph.d. i arabisk og arbejder som leder for International Media Supports afdeling for Mellemøst- og Nordafrikastudier. Han var i en årrække ansat på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og er medstifter af hjemmesiden Palæstina-Info.dk.