Eksperimenter med mennesker – Dødens Engel fra Auschwitz – Gyldendal Stereo (Lydbog)

DØDENS ENGELFRA AUSCHWITZhandler omlægen Josef Mengele, der i 1943 ankommer til koncentrationslejren i Auschwitz. Mengele stårfor inddelingenaf de jøder, der ankommer til lejren.Til venstre dem der skaldræbes, til højrede arbejdsduelige. Til sig selvudvælgerhan tvillingepar, som han udsætterfor grusomme ogabsurde forsøg. Videnskaben har altid eksperimenteret på mennesker, og resultaterne har haft stor betydning for meget af…

Eksperimenter med mennesker – Tandeksperimentet på Vipeholm – Gyldendal Stereo (Lydbog)

TANDEKSPERIMENTET PÅVIPEHOLMhandler om,da man i Sverige i slutningen af 1940’erne gav436 psykisk udviklingshæmmede beboere på institutionen Vipeholm sukker i deres måltider for at undersøge sammenhængen mellem indtag af sukker og kariesaktivitet. Resultaterne har haft stor betydning for tandlægevidenskaben, men det havde også store konsekvenser for de involverede. Videnskaben har altid eksperimenteret på mennesker, og resultaterne…

Eksperimenter med mennesker – Zimbardos fængselseksperiment – Gyldendal Stereo (Lydbog)

ZIMBARDOS FÆNGSELSEKSPERIMENT handler om det berygtede forsøg, hvor psykologen Phillip Zimbardoi 1973 påbegyndteet eksperiment, der havde til formål at undersøge årsagen til den voldsomme brutalitet blandt fængselsbetjente – skyldtes det sadistiske personligheder eller miljøet i fængslerne?For at undersøge dette byggede han et fængsel i kælderen på Stanford University og screenede 24 frivillige, unge mænd til…

Eksperimenter med mennesker – De danske LSD forsøg – Gyldendal Stereo (Lydbog)

IDE DANSKE LSD-FORSØG skal du høre om, hvordan den danske overlæge Einar Geert-Jørgensen i 1960’erne foretog eksperimenter medLSD. 500intetanende danske patienter fik i en kælder under Frederiksberg Hospital store doser af stoffet, fuldstændig isoleret og uden efterfølgende terapeutisk støtte.Eksperimentet manglede videnskabelige retningslinjer, og patienterne oplevede alvorlige følgevirkninger. Mange fiksværepsykiske mén, og flere af dem endte…

Eksperimenter med mennesker – Dr. Shock og aversionsprojektet – Gyldendal Stereo (Lydbog)

DR. SHOCK OG AVERSIONSPROJEKTET handler omden canadiske psykiater Aubrey Levin, som i 1970’erne og 1980’erneforsøgte at “kurere” homoseksuelle mænd og kvinder i den Sydafrikanske hær. Dette skete med voldsommeog krænkende metoder, blandt andet ved at give dem elektrisk stødog mod deres vilje udsættedem for kønsskifteoperationer. Videnskaben har altid eksperimenteret på mennesker, og resultaterne har haft…

Eksperimenter med mennesker – Tuskegee-eksperimentet – Gyldendal Stereo (Lydbog)

TUSKEGEE-EKSPERIMENTET handler om, da det amerikanske sundhedsvæsens afdeling for kønssygdomme i 1930’erne fåren idé til et behandlingsprogram for syfilis. Ideen ombehandlingsprogrammet udvikler sig dog hurtigt i en helt anden foruroligende retningog bliver til et omfattende videnskabeligt eksperiment. Over de næste fire årtierdeltager600 personeri studiet. Alle deltagere i studiet er fattige afroamerikanske mænd fra den lille…

Eksperimenter med mennesker – Gynækologiens mødre – Gyldendal Stereo (Lydbog)

GYNÆKOLOGIENS MØDRE handler omJames Marion Sims,som1840’ernes USAforetogeksperimenterende operationer på sortekvindelige slaverfor at kurerevaginale sygdomme. Alle operationerne blev foretaget uden bedøvelse og uden kvindernes samtykke, og operationerne var yderst smertefulde.En af kvinderne gennemgik hele 30 smertefulde operationer. Disse gruopvækkende operationer revolutionerede den gynækologiske praksis. Flere teknikker og opfindelser, der stammer fra Sims og hans eksperimenter, bliver…