Kausalitet og effektfuldhed – Lars Qvortrup/Hans Siggaard Jensen/Karen Wistoft/Jacob H. Christensen/Mikkel Stovgaard/Mathias Thorborg/Casper Thrane/Mikkel Helding Vembye (E bog)

Alle faggrupper, der arbejder med pædagogik, har interesse i at vide, om det, de gør, virker efter hensigten. Derfor er der talrige eksempler på forskning, der undersøger effekter af pædagogiske indsatser. Men det er ikke helt så ligetil, som det lyder. Der er stort set aldrig et 1:1 forhold mellem pædagogisk intervention og effekt. I…

Pædagogisk kompetenceudvikling på de videregående uddannelser – Birgitte Madelung (E bog)

En undervisers kompetencer, handlerum og muligheder afspejler organsationens og ledelsernes perspektiver og handlinger i relation til undervisning og pædagogisk praksis. Pædagogisk kompetenceudvikling på de videregående uddannelser sætter fokus på samspillet mellem organisation, ledelse og underviser. Den argumenterer for, at samspillet er fundamentet for en god pædagogisk praksis. I løbet af bogens fem kapitler bliver samspillet…

Forandringspædagogik – Helle Munkholm Davidsen/Sarah Robinson (E bog)

Forandringspædagogikken er inspireret af en bred filosofisk forståelse af entreprenørskab som forandringsskabelse og mulighedstænkning. Den danner grundlag for at skabe faglig læring og dannelse i mennesker som autonome og handlekraftige og i en verden fuld af muligheder. Forandringspædagogik fokuserer på børn og unges personlige tilgang til læring og livet gennem et transformativt og udvidet læringsbegreb….