Ordet og jorden. Kristendommen forkyndt og fortolket – Johnny Thiedecke (E bog)

“Ordet og jorden. Kristendommen forkyndt og fortolket” er en undervisningsbog til brug i fagene religion og historie på gymnasieniveau. Bogen belyser kristendommens fortolkning af Biblen og indeholder kapitler om blandt andet kristendommens tilblivelse og Jesus’ forhold til jødedommen, det dobbelte kærlighedsbud, skabelsesmyten og syndefaldsmyten. Forfatteren lægger op til analyse og diskussion af emner som etik…

Hellig krig. Korstog og kulturmøder i middelalderen – Johnny Thiedecke (E bog)

“Hellig krig. Korstog og kulturmøder i middelalderen” belyser alle de centrale aspekter og perspektiver af korstogene i middelalderen, som har haft afgørende betydning for verden i dag både politisk, kulturelt og religiøst. Bogen omhandler bl.a. krigspropaganda, jødeforfølgelser, handelskrig, forbrydelser i Guds navn, nationale myter, fundamentalisme og fjendebilleder, kulturmøder og sameksistens i en multikulturel verden. Bogen…