Æbelholt-Studier. En kulturhistorisk og arkæologisk redegørelse for udgravningen og restaureringen af Æbelholt Kloster – Vilhelm Møller-Christensen (E bog)

I 1935 begyndte Vilhelm Møller-Christensen og hans hold at udgrave ruinen af Æbelholt Kloster, der i sin storhedstid i 1200-tallet var Nordens største Augustinerkloster, og hvor mange spændende arkæologiske opdagelser senere blev gjort. I “Æbelholt-studier” fra 1949 fortæller Vilhelm Møller-Christensen både om det arkæologiske arbejde og om klostrets historie, der lige så langsomt viste sig…