Verdenskrigen. Dens opståen, dens hidtidige forløb og dens sandsynlige udfald samt Europas nærmeste fremtid og Danmarks stilling – Thomas Lynard (E bog)

Med mordet i Sarajevo på Østrig-Ungarns tronfølger, ærkehertugen Franz Ferdinand, udløstes den største krig, verden endnu havde set. Den skulle vare mere end fire år og koste ni millioner soldater og endnu flere civile livet. “Verdenskrigen” er skrevet og udgivet halvvejs gennem det, der senere skulle blive kendt som første verdenskrig. Med bogen forsøger forfatteren…